วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม

โรงเรียนพะทายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ( นครพนม )
เลขที่ 481 / 84  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ท่าอุเทน - บ้านแพง
ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  48120
โทร .  042 - 538067  , Fax . 042 - 551125โรงเรียนพะทายพิทยาคม
ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  22  ท่าอุเทน - บ้านแพง ( นครพนม )


บริเวณอาคารเรียนเดิม


อาคารหลวงไชย


อาคารเรียนใหม่


โรงอาหาร ของโรงเรียนพะทายพิทยาคม


ศาลารวมใจ


โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 481 / 84 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212  ท่าอุเทน - บ้านแพง
ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  48120