วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2555 ( อัปเดท )โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่  90   หมู่  4   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  นครพนม - ท่าอุเทน
บ้านเชียงยืน  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   48120


โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   ChiangYuenWittaya  School


ท่านถึง  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  แล้ว


ป้ายชื่อ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์


เรียนที่นี่ ...........มีความสุข


ชาวเชียงยืนวิทยา  ยินดีต้อนรับ  ด้วยความยินดียิ่ง


อาคารเรียน  "  พระพุทธบาทเวินปลา  "
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนมไดโนซอร์รัส แห่ง บ้านเชียงยืน  เวินพระบาท


เสาธง   โรงเรียนเชียงยืนวิทยา


อาคารเรียน  "  พระพุทธบาทเวินปลา  "
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนมอาคารเรียน " พระพุทธบาทเวินปลา  "   ตั้งตรงข้ามกับ เสาธง


โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่  90   หมู่  4   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  นครพนม - ท่าอุเทน
บ้านเชียงยืน  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   48120
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพผลงานที่ผ่านมา  ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย  2  เมษายน  2555  จังหวัดนครพนม


การแสดงชุด  "  พระเทพฯ ทรงบุญ  "การแสดงโขน โดย เด็กอีสานบ้านเชียงยืน


ภาพนี้  จะอยู่ในความทรงจำของใครๆที่ได้ชม  ไปอีกนาน....................


'จารย์แม่ และลูกศิษย์จาก รร.เชียงยืนวิทยา
มาแข่งขันการประกวดดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จ.นครพนมสาวน้อยนักแสดงจากโรงเรียนเชียงยืนวิทยา

งานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี  2555
อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม
วันที่   5    มีนาคม    2555 


การแสดงของวงโปงลาง โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

การแสดงฟ้อนบูชาพระธาตุท่าอุเทน   ประจำปี   2555ชุด  "  ประเพณีวิถีชน  คนท่าอุเทน  "


สองคนเก่ง  แห่งอำเภอท่าอุเทน


อาจารย์วัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง  แห่ง รร.เชียงยืนวิทยา


โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  มาร่วมงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี  2555


เบื้้องหลังของ เชียงยืนวิทยา


งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี  2554
ณ  เวทีกลาง  หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่    9     ตุลาคม    2554
อาจารย์วัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง


งานแข่งขันกีฬาแห่งลุ่มน้ำโขง  2011   จังหวัดนครพนม
วันที่   1   มิถุนายน   2554


การซ้อมใหญ่เพื่อแสดงในงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประเทศลุ่มน้ำโขง  ครั้งที่  7  2011   
จังหวัดนครพนมการแสดงในงานแข่งขันกีฬาแห่งลุ่มน้ำโขง  2011    จังหวัดนครพนม


การแสดงชุด  ขนเผ่าเล่าขานตำนานเมือง
ในงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประเทศลุ่มน้ำโขง ครั้งที่  7  จังหวัดนครพนม
ณ  สวนเทิดพระเกียรติฯ  อ.เมือง  จ.นครพนม
เมื่อ วันที่   1   มิถุนายน   2554
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่  90   หมู่  4   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  นครพนม - ท่าอุเทน
บ้านเชียงยืน  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   48120


1 ความคิดเห็น: